نمیدونم چی بگم درباره عشق

عشق زندگیست: هر وقت احساس کردی عاشقی بدان که میخوای زندگی کنی

دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست